Coaching - pomoc

emocjonalna i żywieniowa


co to jest coaching?

Jakimi zasadami kieruje się coaching?


Czy coaching jest dla mnie?


Coaching jest to zindywidualizowany proces, którego fundamentem jest partnerska relacja budowana w oparciu o szacunek i wzajemną akceptację.

Głównym celem coachingu jest pomoc w namierzeniu i nazwaniu problemu, a następnie wspieranie Cię w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej przez Ciebie zmiany, w oparciu o Twoje odkrycia, refleksje i zasoby.

W coachnigu to Ty jesteś ekspertem od swojego życia, szukasz optymalnych dla Ciebie rozwiązań i decydujesz czy chcesz wdrożyć je w życie. Ja w tej wędrówce jestem twoim towarzyszem, który za pomocą specjalistycznych narzędzi, pytań i informacji zwrotnych budzi drzemiący w Tobie potencjał i wspomaga w drodze do celu. W coachingu pracujemy w oparciu o zagadnienia które sam/a wnosisz na sesję.

Nadrzędną zasadą każdej sesji coachingowej jest zasada poufności.  Podstawą pracy coacha są sprawdzone metody wywodzące się z psychologii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz z  zarządzania.

W czym pomaga coaching:

·        w odnajdywaniu  celu i kierunku do jego realizacji,

·        w motywowaniu do działania,

·        w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie, oraz swoich prawdziwych potrzeb,

·        w rozwiązywaniu trudności, które od długiego czasu wydawały się nie do pokonania,

·        w odkryciu własnych zasobów, uzdolnień i kompetencji,

·        w trwałej zmianie nawyków (także żywieniowych i utrzymaniu prawidłowej masy ciała),

·        w poprawie jakości życia w jego różnych wymiarach (zawodowym, społecznym, osobistym),

·        w dotarciu do siły i radości życia


Specyfika pracy coachingowej:

Czas trwania sesji: 60  min

Czas trwania procesu: ustalany jest indywidualnie, w zależności od złożoności celu.  

Częstotliwość spotkań: najczęściej co 2 - 3 tygodnie


Ewa Miłowicz

coach, specjalistka ds. żywienia,

trener rozwoju osobistego

Ewa Miłowicz - coach, specjalistka ds. żywienia, trener rozwoju osobistego

 

Jestem absolwentką Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Centrum Counsellingu Gestalt oraz Uniwersytetu Śląskiego (wydział pedagogiki i Psychologii).

Od 25 lat zajmuję się własnym rozwojem osobistym, a od 10 lat wspieram w tym także innych ludzi. W swojej pracy łączę pasję, wiedzę i umiejętności w zakresie pomagania, oraz wrodzone predyspozycje.

Potrafię słuchać drugiego człowieka z uważnością, zaciekawić się  jego niepowtarzalną historią i dostrzec  możliwości jakimi dysponuje do zmiany.

 

Z osobistego, trudnego doświadczenia wiem, jak bardzo ważne jest życie w zgodzie ze sobą oraz odkrywanie swoich marzeń i potrzeb. Moi Klienci także  poprzez swoje odkrycia na sesji potwierdzają, że w każdym z nas jest właściwy potencjał do polepszania jakości swojego życia.

Poprzez poznanie jak funkcjonują ich przekonania, nawyki i motywacja  doświadczają poczucia siły, sprawczości i odnajdują energię i chęć życia. Lubię patrzeć jak wzrastają i zawracają do siebie.

 

W życiu kieruję się maksymą:

„Zdecydowałam się na zmianę, bo od tego jestem szczęśliwsza”

 

Lubię pracować w oparciu o uważność i techniki twórcze. Sięgam także do narzędzi wywodzących się z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA), Gestalt i Hygge.  Specjalizuję się w coachingu  odżywiania i life coachingu.

 

Regularnie superwizuję swoją pracę.

Uwielbiam dobrą, poranną kawę na balkonie i kocham koty. Jestem mamą dorosłych dzieci.

Coaching

- pomoc emocjonalna i żywieniowa

Coaching Dietetyczny

Dietetyka


Life Coaching

Pomoc emocjonalna

Psychologia

Coaching Dietetyczny

Dietetyka

1.     Coaching dietetyczny - 60 minut      120 zł


Diet coaching to rodzaj coachingu, który koncentruje się na odżywianiu, ciele oraz zdrowiu i stylu życia. Jest odpowiedzią na nieumiejętność radzenia sobie z objadaniem się, nadwagą, zajadaniem emocji i na brak akceptacji  siebie i swojego stylu życia. Koncentracja na odżywianiu w ujęciu coachingu dietetycznego nie polega na liczeniu kalorii i rozpisywaniu sztywno zaplanowanego jadłospisu. Istotą natomiast jest poznanie swoich potrzeb i uświadomienie sobie co, kiedy i po co jem. To także nauka odróżniania głodu fizjologicznego od głodu emocjonalnego i umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami. Diet coaching łączy wiedzę o człowieku i żywieniu. Człowiek jest bowiem pewną całością- organizmem w którym fizyczność i psychika jednocześnie występują razem i obok siebie, a także wzajemnie się uzupełniają i oddziałują na siebie. Dlatego diet coaching łączy wiedzę z zakresu psychologii poznawczo-behawioralnej, dietetyki, relaksacji oraz pracy z ciałem, oddechem i uważnością.

Proces diet coachingu to zwykle około 8 spotkań.


Dla osób które chcą:


·        trwale zmienić swoje nawyki żywieniowe

·        odzyskać i utrzymać optymalną dla siebie masę ciała

·        pożegnać się na zawsze z efektem jo-jo

·        czuć się dobrze w swoim ciele i mieć dużo energii

·        odżywiać się świadomie

·        opracować sposób odżywiania zgodny ze stylem życia

·        zadbać o swoje zdrowie i poprawić jakość życia

·        lepiej siebie poznać i zrozumieć

·        zyskać motywację do zmiany na płaszczyźnie odżywiania i zachowania

2.     konsultacja w zakresie odżywiania – 45 minut                   


Jest to spotkanie polegające na zebraniu wywiadu od Klienta na temat jego stylu życia i sposobu żywienia. Na tej podstawie udzielam informacji zwrotnej i wskazówek co w świetle mojej wiedzy wymaga zmiany. Możliwość ułożenia na zamówienie spersonalizowanej diety z uwzględnieniem informacji dotyczących stylu życia i preferencji produktowych.


·        Konsultacja w zakresie odżywiania– 100 zł

·        Wizyta kontrolna – 80 zł

·        Jadłospis 7 dniowy – 120 zł

·        Jadłospis 14 dniowy – 180 zł

·        Pakiet 1 miesiąc (1wizyta + 1 kontrola + 7 dniowy jadłospis) – 280 zł

·        Pakiet 3 miesiące ( 1 wizyta + 2x kontrola + 14 dniowy jadłospis) – 420 zł


Life Coaching

Pomoc emocjonalna

Psychologia

1.     life coaching - 60 minut             120 zł


Jest to cykl spotkań, które koncentrują się wokół ważnych dla Ciebie aspektów życia osobistego, które chciałbyś/abyś ulepszyć bądź zmienić.  Life Coaching przeznaczony jest dla każdego, kto chce pracować nad swoim rozwojem, realizacją siebie, swoich pragnień i potrzeb. Polega na wspieraniu  w samorealizacji, w rozwoju osobistym, w dokonywaniu zmian – poprzez dotarcie do swojego potencjału, sił i możliwości. Celem Life Coachingu może być poprawa poczucia własnej wartości, walka ze stresem, rozwój osobisty, rozwój umiejętności komunikacyjnych, poprawa relacji  – słowem wszystko czego  potrzebujesz  by żyć pełnią życia. Cały proces coachingu jest zindywidualizowany i dostosowany do Twoich potrzeb. Sesje odbywają się  w oparciu o zagadnienia wniesione przez Ciebie i skupiają się na rozwiązaniu konkretnych problemów. Częstotliwość sesji i dokładne metody działania układamy wspólnie, aby umożliwić wydajną i wygodną pracę.

Dla osób które chcą:


·        odkryć i zrealizować swoje pragnienia

·        osiągnąć zamierzone cele

·        odnaleźć i rozwinąć uzdolnienia i kompetencje

·        zwiększyć motywację i odporność na stres

·        poszerzyć świadomość siebie

·        zmieniać nawyki i nieefektywne zachowania

·        przywrócić energię i chęć życia

·        odkryć nowe perspektywy widzenia rzeczywistości